Nederland digitaal bewuster, maar deel kleiner mkb onderneemt nog geen actie

  • Home
  • Nederland digitaal bewuster, maar deel kleiner mkb onderneemt nog geen actie
Shape

Cybersecurity onderzoek Alert Online 2022: Nederland digitaal bewuster, maar deel kleiner mkb onderneemt nog geen actie

Bijna driekwart van de Nederlanders vindt de eigen kennis over online risico’s als phishing, hacken en malware redelijk tot goed. 69% van de Nederlandse consumenten en 56% van de bedrijven doet geen melding of aangifte van cyberaanvallen of -criminaliteit. En een kwart van het kleine mkb onderneemt in het geheel geen acties om digitaal veilig te zijn. Dat blijkt uit Alert Online 2022, het jaarlijkse onderzoek naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Phishing blijft de meest ervaren vorm van cybercrime
Een derde van de onderzoeksgroep had zelf wel eens te maken met phishing. Net als in 2021 maken vriend-in-noodfraude (13%) en malware (11%) deel uit van de genoemde top-3. Hacking (11%) volgt kort daar achter. Deze vier vormen van cyberrisico’s worden ook het meest genoemd op de vraag waar men mee te maken denkt te kúnnen krijgen.

45% van de Nederlanders maakt zich weinig zorgen over hun online veiligheid in de privésituatie. De helft hiervan geeft aan dat ze altijd hun slimme apparaten updaten. Ook het controleren op valse websites en links, gebruikmaken van zogenoemde tweefactorauthenticatie bij het inloggen, het doen van virusscans en het veranderen van wachtwoorden geven voor twee op de vijf Nederlanders een veilig gevoel. Net als in 2021 en 2020 maakt de meerderheid van de Nederlanders (61%) zich weinig zorgen over een cyberaanval.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat):

“We zien dat het digitale bewustzijn van consumenten en bedrijven omhoog is gegaan. Veel Nederlanders zijn bereid om beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals het uitvoeren van updates of bij het inloggen op systemen of apparaten. Dat alleen is niet voldoende. Het gaat er om dat we óók alerter zijn. Dus ik roep consumenten en bedrijven op om ook vaker online risico’s te melden en zeker het kleine mkb om digitale veiligheid een dagelijks onderdeel te laten zijn van hun ondernemerschap.”.

Het deelrapport bedrijfsleven van het onderzoek Alert Online 2022 (gehouden onder 1.200 Nederlanders en meer dan 1.100 ICT-medewerkers en verantwoordelijken in het bedrijfsleven), uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het ministerie van EZK, is via onderstaande button te lezen.

DNA Security Scan

DNA krijgt met regelmaat aanvragen voor het uitvoeren van een security scan. Veel bedrijven gebruiken dit als een ‘second opinion’. In de achterliggende weken hebben wij weer diverse scans uitgevoerd. Met een security scan maken wij voor u inzichtelijk wat de kwetsbaarheden in het netwerk zijn. Dit gebeurd via een laptop die aan het netwerk op locatie gekoppeld wordt. Via deze laptop scannen we het netwerk op zoek naar zwakke plekken. Ook wordt er een scan gedaan op afstand om te controleren of er zwakke plekken zitten in de firewall van uw bedrijf. Als deze scans klaar zijn, stellen we een rapport op en bespreken we de eventuele zwakke plekken en geven advies hoe dit beter beveiligd kan worden.