Samenwerking met CasWell

DNA Services B.V. gaat samenwerking aan met CasWell / FreshERP als wederverkoper voor de oplossing voor AGF handels en logistieke bedrijven.

CasWell/ FreshERP verwacht met deze samenwerking bestaande klanten nog beter te kunnen ondersteunen en nieuwe klanten te werven. CasWell/ FreshERP kan zich hiermee nog meer concentreren op de verdere functionele optimalisatie van het pakket FreshERP.

In het kort willen we u op deze site een eerste kennismaking laten maken van wat het CasWell FreshERP pakket kan, heeft en doet op het gebied van automatisering in de AGF-sector. Na het lezen nodigen wij u graag uit voor een nadere kennismaking door contact met ons op te nemen voor een uitgebreidere toelichting en/of demonstratie.

De CasWell IT Group is een unieke organisatie waarbij de software klanten tevens eigenaar zijn van het softwarebedrijf in de vorm van een lidmaatschap van een coöperatieve vereniging. Deze vorm zorgt voor een optimale inspraak en dienstverlening met bijpassende service op automatiseringsgebied en dat tegen zeer interessante operationele kosten. Het software pakket CasWell FreshERP is toepasbaar voor bedrijven vanaf ca. 1 – 5 medewerkers tot enige honderden medewerkers. Het pakket is uit te breiden van eenvoudige in- en verkoop transacties tot en met zeer omvangrijke en complexe importfaciliteiten, afrekeningssystemen, warehouse management systemen, douanefunctionaliteiten, EDI, kwaliteitscontrole, financieel pakket, etc. Kortom een alle bedrijfsprocessen omvattend automatiseringsconcept met name gericht op de brede AGF-sector.

Onze brochure

Waarom is FreshERP zo interessant?
Vraag een gratis brochure aan!

Send download link to:

De modules

Boekhoudsysteem

CasWell FreshERP kent een volledig geïntegreerde financiële administratie. Centraal hierbij staat de partij administratie die geheel geïntegreerd samenwerkt met de financiële modules. Hierdoor bent u altijd verzekerd van actuele cijfers.

banana-icon

Bananenmodule en fruitlicenties

De import van bananen en een aantal productsoorten uit derde landen is onderhevig aan bepalingen van de Europese Unie die de import hoeveelheden voorschrijven. De beheersing van deze import wordt geregeld door afgifte van zgn. licenties.

Autorisatie

Er is een mogelijkheid aanwezig om verkooporders d.m.v. van een autorisatie systeem te laten verlopen. Naast de aanwezige kredietbewaking mogelijkheid kan autorisatie worden vastgelegd per verkoper, dit kan zijn op de minimum verkoopprijs of wijziging van de kenmerken.

Loodsbeheer

Na verkoop wordt automatisch het loods beheer aangestuurd. De loodsmedewerkers hebben direct inzicht in de locatie en plaats van de bananen. Bij inslag kan het systeem een advies geven waar de goederen dienen te worden opgeslagen. Hierbij kan een barcode worden geprint.

Facturering

Er zijn diverse mogelijkheden voor facturering aanwezig. Op de factuur kunnen zowel de ontvanger als opdrachtgever worden vermeldt. Per regel eventueel het land van herkomst. Ingeval van facturen van leveringen aan Duitsland kunnen deze verhoogd worden met 0,8% (entsorgungskosten).

Contractmodule

Met deze module worden de werkelijke leveringen die tijdens een seizoen ontvangen worden op basis van eerder afgesloten contracten, gecontroleerd tegen de voorwaarden die in de inkoopcontracten gesteld zijn. Op ieder moment tijdens de loop van het contract, kan een overzicht gegenereerd worden van de huidige stand van zaken.

Uitmeldingen

Op ieder moment is op basis van voorcalculaties en resultaten een uit meldingsrapport voor de aflader te maken. In het contract kan vastgelegd worden met welke intervallen er een uitmelding moet worden gemaakt. De rapportage kan plaatsvinden in de valuta die in het contract is aangegeven. Elke uitmelding is nog te bewerken alvorens deze wordt verzonden.

Voorcalculatie en budgetering

Aan transporteurs, afladers en producten kunnen tariefregels worden gekoppeld die gebruikt worden voor de resultaten en berekening van de inkoop en verkoopprijzen. Hierbij wordt rekening gehouden met het soort van levering bijvoorbeeld AF LOODS, CIF, etc. Well-Logistics berekent automatisch de prijzen door.

Registratie van bijproducten

In de administratie van CasWell FreshERP wordt bijgehouden hoeveel secundaire producten er Search Results Web results geïntegreerd worden bij het importeren van groenten en fruit. Onder secundaire producten wordt verstaan alle bijproducten die in en bij de verpakking van goederen meegeleverd zitten.

Afrekeningen

Partijen kunnen in consignatie verkocht worden. Per contract kunnen een of meerdere afrekeningen worden opgeslagen. Een afrekening is gebaseerd op de verkoopoverzichten van de goederen van een contract. Een afrekening bevat een aangepast overzicht van de verkopen, de gemaakte kosten en alle goederen de 'ledig' en 'temin' zijn geboekt.

Contracten

Een contract wordt afgesloten met een aflader. Per aflader (crediteur) kunnen meerdere contracten bestaan. Bij een contract is een memoveld ter grootte van een A aanwezig zijn om afspraken te noteren.

Logistiek

CasWell FreshERP heeft als basis een volledig geïntegreerd partijadministratie-systeem. Een partij kan toegekend worden aan een contract met een aflader of teler. De opbouw van een partij verloopt geheel hiërarchisch. De partijnummering is een logische opvolging van een automatisch toegekend nummer. In de kopgegevens van een partij worden de basisgegevens van de partij vastgelegd.

Douanemodule

Algemene moduleomschrijving De douanemodule die wordt omschreven dient als ondersteuning van de informatiebehoefte van diegenen die zorg dragen (declarant) voor de douaneafhandeling die plaats ­vindt bij het inklaren van partijen goederen en de administratieve afhandelingen die nodig zijn voor het beheren van douanedocumenten.

Over FreshERP

Algemene technische informatie

CasWell FreshERP is ontwikkeld in C# dotNet. Met gebruikmaking hiervan is het mogelijk geworden dat gebruikers van de Well-applicaties verzekerd zijn van de laatste stand van de techniek. CasWell FreshERP is opgebouwd uit een groot aantal modules die aan- en uitgezet kunnen worden. Dit geeft ons en u de mogelijkheid om voor elke organisatie en gebruiker een optimale samenhang te implementeren en de programmatuur af te stemmen op de persoonlijke wensen van de organisatie.

Instellingen en systeembeheer

CasWell FreshERP is met parameters en instellingen geheel op uw organisatie af te stemmen. Hierdoor is het mogelijk om met een standaardpakket toch de eigen bedrijfscultuur naar buiten toe uit te dragen. Een uitgebreid rechtensysteem geeft elke gebruiker zijn eigen schermen en toegang tot het systeem. Het beheer van het besturingssysteem vindt geheel plaats vanuit de applicatie. Ook het maken van back-ups gebeurt geheel automatisch.

Communicatie

CasWell FreshERP kent ruime integrale mogelijkheden voor communicatie met externe systemen zoals: Internet-applicatie stockinfo, waarmee een Warehouse aan zijn klanten de actuele voorraden kan laten zien. Tevens kan de klant zijn afroep-orders plaatsen, welke via het EDI-portaal direct in Well-Logistics AGF verwerkt worden. Internet-applicatie orderinfo, waarmee een Warehouse aan zijn klanten of aan betrokken transporteurs alle lopende afroep-orders kan laten zien. Transporteurs kunnen hier tevens aangeven, hoe laat en met welke auto ze een order komen laden.

Service en support

CasWell biedt de gebruikers diverse mogelijkheden voor implementatie en training. Ook na de ingebruikname kunt u met onderhoudscontracten uw programmatuur up- to date houden. Per jaar worden 4 of 6 nieuwe releases uitgebracht. In deze releases zijn de wensen van u en uw collega’s op basis van onderhoud gerealiseerd. Ook worden door CasWell alle wettelijke verplichtingen onderhouden t.b.v. van douane, CBS aangifte en bijbehorende tabellen.

Een greep uit onze klanten

Heeft u een vraag?
Vul dan hier uw informatie in en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

nl_NLNederlands
nl_NLNederlands