FreshERP

Shape

FreshERP

FreshERP: bewezen AGF-software

DNA levert aan een groeiend aantal AGF-bedrijven het FreshERP-softwarepakket. FreshERP is een standaard oplossing voor handels- en distributiebedrijven in de AGF sector. 

Deze software heeft zich in de afgelopen jaren ruimschoots bewezen en is rijk aan functionaliteit. 

Enkele voordelen bij het gebruik van FreshERP zijn:

  • Volledig geïntegreerde financiële administratie met de mogelijkheid tot koppelen naar externe pakketten.
  • Netto resultaten van de onderneming zijn direct zichtbaar.
  • Voorraadadministratie op basis van partijenadministratie.
  • Geïntegreerde rapportgenerator voor alle rapportages, output en EDI.
  • Supersnelle navigatie door de programmaonderdelen, het kan volledig zonder muis werken.
  • Overzichtelijk en snel te leren gebruikersinterface.


De modules

Boekhoudsysteem

FreshERP kent een volledig geïntegreerde financiële administratie. Centraal hierbij staat de partij administratie die geheel geïntegreerd samenwerkt met de financiële modules. Hierdoor bent u altijd verzekerd van actuele cijfers.​

Bananenmodule en fruitlicenties​

De import van bananen en een aantal productsoorten uit derde landen is onderhevig aan bepalingen van de Europese Unie die de import hoeveelheden voorschrijven. De beheersing van deze import wordt geregeld door afgifte van zgn. licenties.​

Autorisatie

Er is een mogelijkheid aanwezig om verkooporders d.m.v. van een autorisatie systeem te laten verlopen. Naast de aanwezige kredietbewaking mogelijkheid kan autorisatie worden vastgelegd per verkoper, dit kan zijn op de minimum verkoopprijs of wijziging van de kenmerken.​

Loodsbeheer

Na verkoop wordt automatisch het loods beheer aangestuurd. De loodsmedewerkers hebben direct inzicht in de locatie en plaats van de bananen. Bij inslag kan het systeem een advies geven waar de goederen dienen te worden opgeslagen. Hierbij kan een barcode worden geprint.​

Facturering

Er zijn diverse mogelijkheden voor facturering aanwezig. Op de factuur kunnen zowel de ontvanger als opdrachtgever worden vermeldt. Per regel eventueel het land van herkomst. Ingeval van facturen van leveringen aan Duitsland kunnen deze verhoogd worden met 0,8% (entsorgungskosten).​

Contractmodule

Met deze module worden de werkelijke leveringen die tijdens een seizoen ontvangen worden op basis van eerder afgesloten contracten, gecontroleerd tegen de voorwaarden die in de inkoopcontracten gesteld zijn. Op ieder moment tijdens de loop van het contract, kan een overzicht gegenereerd worden van de huidige stand van zaken.

Uitmeldingen

Op ieder moment is op basis van voorcalculaties en resultaten een uit meldingsrapport voor de aflader te maken. In het contract kan vastgelegd worden met welke intervallen er een uitmelding moet worden gemaakt. De rapportage kan plaatsvinden in de valuta die in het contract is aangegeven. Elke uitmelding is nog te bewerken alvorens deze wordt verzonden.

Voorcalculatie en budgetering​

Aan transporteurs, afladers en producten kunnen tariefregels worden gekoppeld die gebruikt worden voor de resultaten en berekening van de inkoop en verkoopprijzen. Hierbij wordt rekening gehouden met het soort van levering bijvoorbeeld AF LOODS, CIF, etc. Well-Logistics berekent automatisch de prijzen door.

Registratie van bijproducten​

In de administratie van CasWell FreshERP wordt bijgehouden hoeveel secundaire producten er Search Results Web results geïntegreerd worden bij het importeren van groenten en fruit. Onder secundaire producten wordt verstaan alle bijproducten die in en bij de verpakking van goederen meegeleverd zitten.

Afrekeningen

Partijen kunnen in consignatie verkocht worden. Per contract kunnen een of meerdere afrekeningen worden opgeslagen. Een afrekening is gebaseerd op de verkoopoverzichten van de goederen van een contract. Een afrekening bevat een aangepast overzicht van de verkopen, de gemaakte kosten en alle goederen de 'ledig' en 'temin' zijn geboekt.

Contracten

Een contract wordt afgesloten met een aflader. Per aflader (crediteur) kunnen meerdere contracten bestaan. Bij een contract is een memoveld ter grootte van een A4 aanwezig om afspraken te noteren.

Logistiek

CasWell FreshERP heeft als basis een volledig geïntegreerd partijadministratie-systeem. Een partij kan toegekend worden aan een contract met een aflader of teler. De opbouw van een partij verloopt geheel hiërarchisch. De partijnummering is een logische opvolging van een automatisch toegekend nummer. In de kopgegevens van een partij worden de basisgegevens van de partij vastgelegd.

Douanemodule

Algemene moduleomschrijving De douanemodule die wordt omschreven dient als ondersteuning van de informatiebehoefte van diegenen die zorg dragen (declarant) voor de douaneafhandeling die plaats ­vindt bij het inklaren van partijen goederen en de administratieve afhandelingen die nodig zijn voor het beheren van douanedocumenten.

Over FreshERP

Algemene technische informatie​

CasWell FreshERP is ontwikkeld in C# dotNet. Met gebruikmaking hiervan is het mogelijk geworden dat gebruikers van de Well-applicaties verzekerd zijn van de laatste stand van de techniek. CasWell FreshERP is opgebouwd uit een groot aantal modules die aan- en uitgezet kunnen worden. Dit geeft ons en u de mogelijkheid om voor elke organisatie en gebruiker een optimale samenhang te implementeren en de programmatuur af te stemmen op de persoonlijke wensen van de organisatie.

Instellingen en systeembeheer​

CasWell FreshERP is met parameters en instellingen geheel op uw organisatie af te stemmen. Hierdoor is het mogelijk om met een standaardpakket toch de eigen bedrijfscultuur naar buiten toe uit te dragen. Een uitgebreid rechtensysteem geeft elke gebruiker zijn eigen schermen en toegang tot het systeem. Het beheer van het besturingssysteem vindt geheel plaats vanuit de applicatie. Ook het maken van back-ups gebeurt geheel automatisch.

Communicatie

CasWell FreshERP kent ruime integrale mogelijkheden voor communicatie met externe systemen zoals: Internet-applicatie stockinfo, waarmee een Warehouse aan zijn klanten de actuele voorraden kan laten zien. Tevens kan de klant zijn afroep-orders plaatsen, welke via het EDI-portaal direct in Well-Logistics AGF verwerkt worden. Internet-applicatie orderinfo, waarmee een Warehouse aan zijn klanten of aan betrokken transporteurs alle lopende afroep-orders kan laten zien. Transporteurs kunnen hier tevens aangeven, hoe laat en met welke auto ze een order komen laden.

Service en support​

CasWell biedt de gebruikers diverse mogelijkheden voor implementatie en training. Ook na de ingebruikname kunt u met onderhoudscontracten uw programmatuur up- to date houden. Per jaar worden 4 of 6 nieuwe releases uitgebracht. In deze releases zijn de wensen van u en uw collega’s op basis van onderhoud gerealiseerd. Ook worden door CasWell alle wettelijke verplichtingen onderhouden t.b.v. van douane, CBS aangifte en bijbehorende tabellen.

Diverse klanten maken gebruik van onze IT-dienstverlening

IT-specialist binnen diverse branches

Food
Productie
Transport
Handel
Agriculture
Horticulture
AGF
Fashion