Privacystatement

  • Home
  • Privacystatement
Shape

Privacystatement

DNA Services kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

1.    Uw bedrijfsnaam

2.    Uw naam

3.    Uw telefoonnummer

4.    Uw mailadres

WAAROM DNA SERVICES DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

DNA Services verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Indien u deze gegevens niet verstrekt, zijn wij niet in staat contact met u op te nemen.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

DNA Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd, tenzij wij vanuit een wettelijke verplichting uw gegevens langer moeten bewaren.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

DNA Services verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze gegevens worden niet buiten de EU gedeeld.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

DNA Services gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. DNA maakt hierbij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verder kunt u uw toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken. U kunt een verzoek tot inzage, intrekking toestemming, correctie of verwijdering sturen naar DNA Services. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

KLACHT INDIENEN

Als u van mening bent dat wij uw gegevens niet op de juiste manier verwerken, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze betreft de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGING

DNA Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DNA Services maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

DNA Services B.V.

De website: www.dnaservices.nl is een website van DNA Services B.V. Onze organisatie is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Sandelingenstraat 38b, 3342 BM Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon: +31 (0) 78 65 45 777
E-mailadres: info@dnaservices.com
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 23074595