T.Boer & zn

Shape

T. Boer & zn vernieuwt IT-infrastructuur in samenwerking met DNA

“We zochten een partner met kennis van zaken”

Floor Verdoorn, Hoofd ICT bij T. Boer & zn: “Slachterij T. Boer & zn is een wereldwijd opererende, toonaangevende exporteur van kalfsvlees met gegarandeerde SKV-kwaliteit. Vanuit eigen slachting en verwerking levert T. Boer & zn wereldwijd aan groothandel, retail, cateraars, industrie, horeca en grootverbruikers. 

Met meer dan een eeuw ervaring realiseert zij met traditioneel vakmanschap een slachting en verwerking van gemiddeld 8.000 kalveren per week. Hofleverancier T. Boer & zn is een zelfstandig onderdeel van de VanDrie Group, ’s werelds grootste kalfsvleesintegratie met op elkaar afgestemde sectoren: kalvervoeders, kalverhouderijen, kalverslachterijen en kalfsvellen. Om de dienstverlening met een hoge kwaliteit te blijven kunnen aanbieden aan klanten, was de infrastructuur aan modernisering toe en was er behoefte aan een betere schaalbaarheid en performance. Uit de gesprekken die we met DNA voerden bleek hun grote expertise op de gewenste verbetervlakken. Daarnaast maakte DNA de betrouwbare indruk dat zij in staat waren om dit project samen met ons uit te voeren”.

Achtergrond systeembeheer

De reden dat T. Boer & zn op zoek was naar een partij die een deel van hun IT-infrastructuur zou moeten vernieuwen was gelegen in het feit dat de infrastructuur aan vervanging en upgrading toe was. Daarnaast was er sprake van diverse performance-issues. Verder speelde de wens om het resterende gedeelte van het fysieke serverpark te virtualiseren via VMWare. Daarnaast wilde men de kantoorautomatisering in de vorm van Office 2010 upgraden naar Office 2016 met inbegrip van training van de eindgebruikers.


Tenslotte speelde de groei van de organisatie een belangrijke rol. De systeembeheerder op locatie had ondersteuning nodig van een professionele partij die het 2e en 3e lijns systeembeheer – naast IT-projecten-  voor haar rekening zou kunnen nemen. Wekelijks is er daarom een systeembeheerder van DNA ter plaatse om waar nodig en gewenst ondersteuning te bieden.
T. Boer & zn heeft in DNA Services B.V. een partner gevonden die aan deze wensen adequaat tegemoet komt.

Doel van het project

In het project werden verschillende subdoelen onderscheiden. De eerste doelstelling was het upgraden van de Exchange 2010-omgeving inclusief een gestructureerde archiveringsoplossing. De volgende doelstelling was het centraliseren van de storage met inbegrip van een storage-groeimodel. Het volgende doel was het virtualiseren van alle fysieke servers naar een VMWare-oplossing inclusief database- en e-mailservers. Vervolgens moest de backup-oplossing worden herzien. Hiervoor is gekozen voor een Veeam backup-oplossing. Daarna is het licentiemodel onder de loep genomen en waar nodig geoptimaliseerd. Tenslotte is de kantoorautomatisering van Office 2010 geüpgraded naar Office 2016 inclusief training van de eindgebruikers. Als gevolg van deze wijzigingen zal er een besparing worden bereikt op de hardware supportcontracten en daarnaast een hogere uptime van de systemen, waardoor uitval/productiestilstand wordt verminderd.

Randvoorwaarden

Aan het project werden diverse randvoorwaarden gesteld. Eerste voorwaarde was het uitvoeren van een nulmeting, waardoor goed ingeschat kon worden waaraan de nieuwe infrastructuur moest voldoen. Het project moest binnen een bepaalde tijd worden opgeleverd. Ook zijn er afspraken gemaakt over de releasemomenten, waarbij de migraties geleidelijk moesten plaatsvinden. Daarnaast moest het project m.b.v. een planningsmethodiek worden gemanaged. De infrastructuur moest een aantal jaren kunnen meegroeien en redundant worden uitgevoerd op storage en VM niveau. Tenslotte moest de infrastructuur uiteraard worden gemonitord.

Het doel qua projectaanpak is om miscommunicatie/discussies te voorkomen. Daarom waren onderling de volgende afspraken gemaakt:
  • De nieuwe infrastructuur wordt naast de huidige infrastructuur opgebouwd.
  • Er is gekozen voor een geleidelijke migratie, dus geen big-bang.
  • Het project wordt in (deel)fases opgedeeld en deze worden duidelijk aangegeven.
  • Sommige werkzaamheden vinden plaats in de avond of in het weekend. Dit wordt aangegeven in het projectplan.
  • Om de voortgang te bewaken zullen verschillende projectfases waar mogelijk parallel lopen.

Overlegstructuur

T. Boer & zn heeft periodiek overleg met DNA. “Tijdens ons eerste kennismakingsbezoek lichtte DNA toe wat hun werkwijze hierin is: strategisch, tactisch en operationeel overleg. Op deze manier wordt er op elk gewenst niveau contact onderhouden en worden nieuwe projecten en onverhoedse knelpunten tijdig gesignaleerd”. Juist ook de strategische overleggen – waarin de lange termijnplannen worden besproken – zorgen voor een stuk visie en tijdig opschalen van benodigde resources. Daarbij is het ook heel zinvol dat bepaalde marktontwikkelingen – bijvoorbeeld (vormen van) Cloud en de consequenties hiervan voor de klant – besproken worden.

Oplossingen voor een stabiele en beheersbare omgeving

DNA heeft in de loop van de tijd veel expertise opgebouwd op het gebied van systeembeheer. Dit zorgt ervoor dat klanten gebruik kunnen maken van een stabiele en beheersbare IT-omgeving. De gecertificeerde engineers van DNA weten goed waar ze mee bezig zijn en zorgen door hun professionele aanpak voor tevreden klanten. Daarnaast biedt de high-qualified servicedesk van DNA continuïteit in de bedrijfsvoering en snelle responsetijden op incidenten en servicerequests.

“Deze expertise konden we bij de uitvoering van dit project goed merken. We hebben niet eerder meegemaakt dat een project binnen de gewenste tijd en binnen het budget is afgerond. Dat zorgt ervoor dat we toekomstige projecten ook met een gerust hart aan DNA toevertrouwen”.
Floor Verdoorn, Hoofd ICT T.Boer & zn