Tracebility | ERP | Food | Uniconta

  • Home
  • Tracebility | ERP | Food | Uniconta
Shape

Tracebility | ERP | Food | Uniconta

Tracebility is voor een ERP systeem wat gebruikt wordt binnen de food-sector een onmisbaar stukje functionaliteit. Vanuit de levensmiddelenwetgeving (CE 178/2002) is het kunnen volgen van een levensmiddel door alle stadia van productie, verwerking en distributie vereist. Centrale vraag in dit artikel is ‘Kan ik tracebility garanderen bij gebruik van Uniconta?’.

Inmiddels hebben we Uniconta een aantal keer geïmplementeerd bij ondernemingen in de food-sector. Daarbij kreeg het onderwerp ‘tracebility’ uiteraard de aandacht die vereist was. Dit artikel gaat in op mogelijkheden die Uniconta heeft als het gaat om tracebility. Binnen Uniconta worden batchnummers (ook wel lotnummers genoemd) per partij vastgelegd. Bij een artikel is instelbaar of voorraad mutaties verplicht via een batchnummer moeten of niet.

Er zijn een aantal standaard momenten waarop tracebility een rol speelt:
– Inkoop en ontvangst van grondstoffen en verpakkingen
– Productie van halffabricaten en eindproducten
-Verkoop en distributie van eindproducten
-Voorraad inzicht

Inkoop en ontvangst van grondstoffen en verpakkingen

Van binnenkomende goederen dient het batchnummer vastgelegd te worden. Veelal wordt dit batchnummer door de leverancier van de goederen toegekend aan een bepaalde partij. Het is belangrijk dit nummer vast te leggen, zodat gereageerd kan worden wanneer een leverancier een probleem meldt met een bepaalde partij grondstoffen. Binnen Uniconta wordt een batchnummer vastgelegd bij een inkooporder. Dit kan op een inkooporderregel, maar het is ook mogelijk om meerdere batchnummers per inkooporderregel vast te leggen.

Productie van halffabricaten en eindproducten

Bij productieorders dienen enerzijds de batchnummers vastgelegd te worden van de verbruikte grondstoffen en/of half-fabrikanten en anderzijds dient het geproduceerde halffabricaat of eindproduct voorzien te worden van een batchnummer. Op deze manier wordt tracebility van grondstof naar eindproduct mogelijk.

In bovenstaand scherm wordt vanuit de beschikbare batchnummers van grondstof GRONDD een selectie gemaakt en gekoppeld. Op deze manier wordt vastgelegd welke batchnummers gebruikt zijn om een halffabricaat of eindproduct te produceren.

In onderstaand scherm wordt van het te produceren halffabricaat of eindproduct het batchnummer vastgelegd. Bij het afmelden van de productieorder wordt de geproduceerde hoeveelheid onder het ingegeven batchnummer verwerkt in de voorraad.

Verkoop en distributie van eindproducten

In de verkooporder dienen orderregels op dezelfde manier aan batchnummers gekoppeld te worden als bij productieorders. Vervolgens wordt dus vastgelegd vanuit welke batchnummers uitgeleverd wordt naar klanten.

Voorraad inzicht

Van ieder artikel is inzichtelijk van welke batchnummers er voorraad is. Vervolgens is het mogelijk om de voorraadmutaties per batchnummer op te vragen.

Naast bovenvermelde mogelijkheid is het ook mogelijk om via het scherm ‘Batchnummers’ alle batchnummers inzichtelijk te krijgen. Van ieder batchnummer is te achterhalen wat de herkomst is en waar het specifieke batchnummer voor gebruikt is. Dat kan via productieorders zijn (grondstoffen en halffabricaten) of verkooporders (eindproducten).

Conclusie

Tracebility is middels Uniconta te waarborgen. Door dit per artikel af te dwingen, wordt voorkomen dat registratie van batchnummers ‘vergeten’ wordt. Uiteraard staat of valt tracebility bij het nauwkeurig verwerken van gegevens door medewerkers.