Uniconta als maatwerk platform

  • Home
  • Uniconta als maatwerk platform
Shape

Uniconta als maatwerk platform

Vanaf haar beginjaren heeft DNA zich gericht op het ontwikkelen van maatwerk applicaties. Dit waren veelal applicaties die
gekoppeld waren met andere applicaties, maar ook applicaties die als een volledige ERP oplossing ingezet werden. In de loop der jaren evolueerden de mogelijkheden van connectivity echter, waardoor de noodzaak om volledig maatwerk toe te passen afnam. Ook de bereidheid van klanten om in een volledige maatwerk oplossing te investeren nam af doordat standaard applicaties steeds
meer functionaliteit kreeg die, zij het in beperkte mate, aan te passen was naar eigen inzicht.

Bij DNA zijn we op zoek gegaan naar een standaard (ERP) oplossing die we als basis konden gebruiken. Één van de eisen daarbij was dat maatwerk ontwikkeling op een eenvoudige en onderhoudsvriendelijke manier mogelijk zou moeten zijn. Dat bleek in de praktijk niet eenvoudig. Er zijn wel veel systemen die maatwerk ondersteunen, maar dat was òf niet te onderhouden of ontwikkelaars dienden eerst opgeleid te worden in de ontwikkelomgeving waarmee binnen die applicatie maatwerk kon worden ontwikkeld. Daarnaast was deployment vaak niet goed geregeld, wat onevenredig veel (doorloop) tijd vergde.

We waren dus steeds genoodzaakt om maatwerk te ontwikkelen ‘buiten’ de standaard (ERP) oplossing waarmee gekoppeld diende te worden. Dit gaf echter (bekende) problemen op het gebied van hergebruik Business Logica, beschikbaarheid, volledigheid en betrouwbaarheid.

In september 2017 werden we uitgenodigd voor de introductie van Uniconta in Nederland. Uniconta werd daar niet alleen gepresenteerd als een volledige SaaS ERP oplossing, maar ook de technische mogelijkheden als het ging om maatwerk werden gedemonstreerd. Out-of-the-box kan er door een consultant al veel bereikt worden met eigen velden en tabellen, met berekende velden, met scripting en de reportgenerator. Ook het indelen van schermen, het opslaan van schermen en deze als eigen menu-opties terug laten komen zijn krachtige functionaliteiten waar we van onder de indruk waren.

Maar voor ons was het kunnen gebruiken van Uniconta als een platform van doorslaggevende betekenis om partner van Uniconta te worden. Uniconta wordt voor 99,99% ontsloten via haar API. Dit betekent voor ons, als software ontwikkelaars, dat de volledige functionaliteit van Uniconta tot onze beschikking staat. We zijn niet alleen in staat om via de API bijvoorbeeld orders in Uniconta in te schieten, maar ook om eigen velden toe te voegen, de reportgenerator te gebruiken etc. Dit geeft ongekende mogelijkheden en maakt het mogelijk om onze (potentiële) klanten aanbiedingen te doen die niet meer bestaan uit volledig maatwerk, maar wel de voordelen hebben van volledig maatwerk.

Hierbij gebruiken we Uniconta als een platform. Maatwerk kan worden ontwikkeld als een partner plug-in, een unieke oplossing om maatwerk te ontwikkelen in Uniconta. Partner plug-ins zijn eenvoudig via het Uniconta platform te deployen. Daarnaast is er geen database meer nodig, daarvoor maken we ook gebruik van het platform. Maatwerk ontwikkeling vergt dus geen eigen investeringen in servers of extra kosten van hosting. Naast partner plug-ins is het ook mogelijk om add-ons te ontwikkelen. Dat zijn (web)applicaties die los van de Uniconta client draaien, maar wel volledig gebruik maken van het Uniconta platform. 

Uniconta kent haar eigen oplossing voor meertaligheid en is in meer dan 30 talen beschikbaar. Door eigen maatwerk hierop aan te laten sluiten zijn we in staat om maatwerk te ontwikkelen die direct meertalig is, zonder dat daar extra inspanningen voor hoeven te worden gedaan. 

 

Inmiddels hebben we een aantal maatwerk oplossingen ontwikkeld en de praktijk laat zien dat onze verwachtingen uitgekomen zijn. Door gebruik te maken van bestaande functionaliteit en doordat er alleen maar gefocust hoeft te worden op het maatwerk gedeelte, nemen de kosten van maatwerkontwikkeling af.

Naast maatwerk ontwikkeling gebruiken we Uniconta ook om een aantal standaard oplossingen te ontwikkelen. Zo hebben we Uni-Order ontwikkeld, een B2B platform waarmee bedrijven, die gebruik maken van Uniconta, haar klanten online platform kunnen bieden om orders in te voeren. 

Uni-CRM hebben we ontwikkeld om medewerkers toegang te geven tot contactgegevens van prospects, klanten, leveranciers en collega’s. Dit zijn web-applicaties die we als Progressive Web Apps hebben ontwikkeld en daardoor ook als App op een mobile device kunnen functioneren.

Uni-Order en Uni-CRM zijn oplossingen van add-ons, web-applicaties die los van de Uniconta client draaien. Uni-EDI is een door ons ontwikkelde oplossing op het gebied van EDI. Deze oplossing hebben we als partner plug-in ontwikkeld. Er wordt door de gebruikers geen verschil ervaren tussen standaard Uniconta en de door ons ontwikkelde plug-in. 

Mocht dit artikel u nieuwsgierig gemaakt hebben naar de mogelijkheden van Uniconta, laat het me dan weten. Dan plannen we een afspraak in om hierover eens door te praten en kan ik u deze mogelijkheden live laten zien.