Uniconta ERP-software release versie 90: veel nieuwe functionaliteiten en innovaties beschikbaar

  • Home
  • Uniconta ERP-software release versie 90: veel nieuwe functionaliteiten en innovaties beschikbaar
Shape

Uniconta ERP-software release versie 90: veel nieuwe functionaliteiten en innovaties beschikbaar!

Uniconta is een volledig op de cloud toegesneden ERP-platform met modules voor bedrijfsprocessen als de boekhouding, het klantrelatiebeheer, de projectenadministratie, de productie en de logistiek, inclusief een rapportgenerator en een business intelligence dashboard. Uniconta is een flexibele, multi-tenant-omgeving, gebaseerd op Microsoft-technologie (waaronder C-Sharp, Visual Studio en .Net) waarbij via REST API-koppelingen met webshops en andere cloudoplossingen mogelijk zijn.

Enkele kenmerken van het Uniconta ERP-systeem:

  • Cloudgebaseerde software
  • Zowel desktop, tablet als mobiele interface
  • Gebruikersvriendelijk en eenvoudig
  • Open architectuur dus veel mogelijk met API-koppelingen
  • DNA kan ook klantspecifieke zaken aanbieden additioneel (B2B-bestelportal UniOrder)
  • Klantspecifieke velden eenvoudig aan te maken
  • Veelgebruikte filters / rapportages mogelijk

Benieuwd naar de mogelijkheden van Uniconta ERP-software? Plan een afspraak met ons in zodat wij een demo kunnen verzorgen en klantreferenties kunnen laten zien.

Versie 90 van Uniconta ERP-software is succesvol gelanceerd! Deze software release bevat veel nieuwe innovaties en functionaliteiten. Bijvoorbeeld een grote uitbreiding in de projectenmodule zodat we ook een gepaste oplossing hebben voor MKB-bedrijven die projectgericht zaken doen. Verder een standaard bankkoppeling met alle Europese banken, ondersteuning van UNSPSC-documenten, en heel veel ‘puntjes op de i’ zodat Uniconta nu ook voldoet aan de “new bookkeeping act” die in Denemarken geïntroduceerd is. Ook Nederlandse bedrijven kunnen hier dankbaar gebruik van maken; alle elektronische documenten, gescande, documenten en andere bijlagen kunnen allemaal in Uniconta worden opgeslagen, geraadpleegd en worden verstuurd.

Recent heeft CEO en bedenker van de software Erik Damgaard in Denemarken de internationale partners van Uniconta bijgepraat over de nieuwe software update. DNA Services is in Nederland inmiddels uitgegroeid tot de grootste reseller van deze cloudsoftware. In samenwerking met onze business partner Uniconta Nederland publiceren wij hieronder de release notes!