Van Iperen (1)

 • Home
 • Van Iperen (1)
Shape

Van Iperen vernieuwt IT-infrastructuur in samenwerking met DNA

“DNA heeft zich bij de evaluatie merkonafhankelijk opgesteld en het beste voor de klant gekozen”

Datacenter-refresh en optimale high-availability omgeving dankzij hybride flash storage
Al generaties lang zorgt Van Iperen als Nederlands familiebedrijf met haar klanten voor de groei van gezonde en renderende gewassen. Op een manier die goed is voor mens, dier en plant. De liefde voor wat groeit en bloeit zit diep in hun vezels. Van Iperen handelt en onderneemt met respect voor de natuur en zet zich in voor een toekomstbestendige sector.
Om de dienstverlening met een hoge kwaliteit te kunnen blijven aanbieden aan klanten, was de infrastructuur aan modernisering toe en was er behoefte aan een betere schaalbaarheid, performance en availability.
Uit de gesprekken die we met DNA voerden bleek hun expertise op de gewenste verbetervlakken en daarnaast is DNA voor ons op systeembeheer al een partner. Ze weten waar ze expertise bij partners kunnen halen om een goede architectuur neer te zetten. Daarmee was DNA met haar partners in staat om dit project samen met ons uit te voeren.

Achtergrond systeembeheer

Van Iperen heeft zelf 1e lijns systeembeheerders op locatie voor alle voorkomende werkzaamheden. Voor 2e en 3e lijns werkzaamheden en voor systeembeheer gerelateerde projecten en changes werkt Van Iperen nauw samen met DNA.

Doel van het project

Het verbeterproject werd opgedeeld in twee disciplines:

 1. Datacenter vernieuwing
 2. Connectiviteit verbetering

Per onderdeel werden verschillende subdoelen onderscheiden, namelijk:

Datacenter vernieuwing/ESX

 • De bestaande omgeving qua hardwarelaag vervangen
 • Beheersoftware upgraden naar de nieuwste versie
 • Verbeterde en meer betrouwbare back-up en replicatie naar een externe omgeving implementeren, waarbij zo min mogelijk bandbreedte wordt gebruikt

Connectiviteit verbetering

 • Bestaande problematiek m.b.t. connectiviteit tussen de verschillende vestigingen binnen de holding onderzoeken
 • Netwerkverkeer beter beveiligen
 • Snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid (up-time) van de verbindingen verhogen
 • Automatisch fail-over van de back-up verbindingen realiseren

 

Randvoorwaarden

De migratie moest zonder downtime worden uitgevoerd. Voorwaarde was dat er een uitwijkmogelijkheid werd geboden; afgestemd op verbindingssnelheid en optimale schaalbaarheid en die gebruik van de beschikbare capaciteit zou bieden.

Daarnaast moest het project vóór een bepaalde datum gereed zijn i.v.m. end-of-support datums van (verouderde) hardware. Tenslotte moest de toe te passen technologie vanzelfsprekend marktconform zijn en minimaal 5 jaar mee kunnen.

Uitvoering van het project

Samen met hun partner heeft DNA een juiste oplossing van een bekende hardware leverancier geleverd. Om storage te besparen is deduplicatie op storage niveau toegepast, waarbij gebruikgemaakt werd van het concept dat de bruto-schijfruimte efficiënter wordt gebruikt, omdat ieder uniek document/file slechts eenmaal wordt opgeslagen.

Uniek aan deze oplossing is de vorm van replicatie, hier is een product gekozen dat de kernbegrippen storage-onafhankelijk en schaalbaarheid ondersteunt. De RPO (Recovery Point Objective) en RTO (Recovery Time Objective) zijn met een factor 1000 verbeterd.

Projectaanpak

DNA vervulde binnen het project de adviserende en architectuur rol. Aan het begin van het project vond er een onderzoeksfase plaats. Daarin moesten diverse knopen doorgehakt worden wat betreft de oplossingsrichting, namelijk:

 • Datacenter uitwisseling: Active-Active of Active-Passive
 • Storage wel of niet samenvoegen van verschillende omgevingen
 • Wel of niet de uitwijklocatie naar de Cloud
 • Qua hardware architectuur: Silo, Converged of Hyper-Converged
 • Wat connectiviteit betreft: Dark-fiber, VPN of E-VPN
 • RPO en RTO eisen

Na deze fase van het project hebben Van Iperen en DNA samen een lijst van requirements opgesteld, waaraan de oplossing moest voldoen. De requirements werden gebaseerd op een nulmeting (performance baseline) en de historische (trend)gegevens van de gebruikte capaciteit over de afgelopen 5 jaar. Daarnaast is er rekening gehouden met eventuele toekomstige uitbreidingen/projecten die binnen de holding nog zouden plaatsvinden.

De requirements zijn opgestuurd naar een aantal partijen, die een oplossing mochten aanbieden aan Van Iperen op basis van deze gestelde requirements. De aangeboden oplossingen zijn vergeleken en beoordeeld op o.a. de volgende factoren:

 • Voldoen ze aan de technisch requirements
 • Professionaliteit van de betrokken partij
 • Disaster recovery oplossing
 • Groeimogelijkheden

DNA heeft zich bij de evaluatie merkonafhankelijk opgesteld en het beste voor de klant gekozen.

Qua projectaanpak was het o.a. het doel om miscommunicatie/discussies te voorkomen. Daarom is het volgende afgesproken:

 • De nieuwe infrastructuur wordt naast de huidige infrastructuur opgebouwd
 • Het project wordt in (deel)fases opgedeeld en deze worden duidelijk aangegeven in de vorm van user stories.
 • Het project wordt op basis van de SCRUM methodiek uitgevoerd m.b.v. Trello.com

Oplossingen voor een stabiele en beheersbare omgeving

DNA heeft in de loop van de tijd veel expertise opgebouwd op het gebied van systeembeheer. Dit zorgt ervoor dat klanten gebruik kunnen maken van een stabiele en beheersbare IT-omgeving. Tijdens dit project wisten de gecertificeerde engineers van DNA goed waar ze mee bezig waren en zorgden zij door hun professionele aanpak voor een tevreden klant. Daarnaast biedt de high-qualified servicedesk van DNA continuïteit in de bedrijfsvoering en snelle responsetijden op incidenten en service requests voor Systeembeheer.

Vincent Hofland, Hoofd ICT Van Iperen BV