VitalHealth

Shape

VitalHealth, Internationaal geaccepteerde eHealth-oplossingen

voor patiënten met chronische aandoeningen

“We maken met succes gebruik van de expertise en ontwikkelcapaciteit van DNA.”

Vanuit het hoofdkantoor van VitalHealth in Ede worden producten en diensten ontwikkeld die worden gebruikt door ruim 100 zorgnetwerken in diverse landen, waaronder Nederland, België, de Verenigde Staten, India, China, Zweden en Duitsland. Op dit moment worden er met de eHealth-oplossingen van VitalHealth meer dan 130.000 zorgverleners en meer dan zes miljoen patiënten ondersteund. Het bedrijf is in 2006 opgericht door de Mayo Clinic (Verenigde Staten) en Noaber Foundation (Nederland) en heeft ongeveer 200 medewerkers. Eind 2017 is VitalHealth overgenomen door Koninklijke Philips N.V.

VitalHealth is een toonaangevende Nederlandse aanbieder van eHealth-applicaties voor mensen met chronische aandoeningen, zoals COPD, hartfalen, diabetes, depressie en daarnaast voor kwetsbare ouderen. VitalHealth stelt zorgverleners in staat om data-gedreven, gepersonaliseerde zorg te verlenen, binnen én buiten zorginstellingen. De slimme eHealth-oplossingen die VitalHealth levert geven mensen meer inzicht in hun gezondheid, de behandeling en status van hun aandoening en stelt hen in staat om online met hun behandelaren en mantelzorgers te communiceren. Daarnaast maakt VitalHealth het mogelijk om zorgverleners multidisciplinair te laten samenwerken rondom een patiënt, bijvoorbeeld in regionale zorgnetwerken. Verder levert VitalHealth analysefuncties voor het inzichtelijk maken van de totale patiëntpopulatie, om zo de effectiviteit van zorg aan te kunnen tonen.

“In de achterliggende jaren heeft VitalHealth een enorme groei doorgemaakt”, aldus Dirk Geneugelijk, Projectmanager bij VitalHealth. “We zijn in 2017 met DNA in contact getreden en samen hebben we een aantal ontwikkelingen opgezet. Dit waren ontwikkelingen die buiten ons primaire eHealth aanbod vielen en derhalve door een derde partij opgepakt konden worden. Daarmee hebben we onze eigen ontwikkelafdelingen kunnen ontlasten en ons kunnen focussen op eigen ontwikkelingen voor ons eHealth-platform.”

“De samenwerking met DNA heb ik als zeer positief ervaren,” vervolgt de heer Geneugelijk. “De manier van werken van beide organisaties komt aardig overeen. Net als VitalHealth werkt men bij DNA volgens de scrum-methodiek en worden ontwikkelingen in iteraties van twee weken uitgevoerd. Tijdens die iteraties is er regelmatig overleg en worden vooraf de prioriteiten bepaald en afgestemd wat de verwachting is van de iteratie. Op die manier zijn we als klant van DNA betrokken bij het proces en voorkomen we verschil in verwachtingen.”

“Ook bij DNA kijkt men positief tegen de samenwerking met VitalHealth aan”, geeft Dirk-Willem Huisman, Business Manager bij DNA, aan. “Onze gesprekspartner vanuit VitalHealth, in scrum-termen ook wel product owner genoemd, is ter zake kundig en is in staat om snel te schakelen. Waar we bij andere klanten minder sparren over technische issues, komt dit bij de overleggen met VitalHealth regelmatig voor en dat geeft wel weer een andere dimensie aan deze overleggen.”

Recent is VitalHealth door Philips overgenomen om daarmee haar eHealth-aanbod voor de eerste- en tweedelijnszorg uit te breiden. VitalHealth zal Philips gaan helpen om met een uitbreiding van digitale zorgoplossingen een bijdrage te leveren aan de transitie van een volumegedreven naar een waardegedreven zorgsysteem. VitalHealth’s sterke positie in de eerstelijnszorg gecombineerd met Philips aanwezigheid in de tweede lijn helpt hen bij het leveren van oplossingen voor volledig geïntegreerde regionale zorg.
“Door de overname van VitalHealth door Philips zal onze behoefte naar ontwikkelcapaciteit nog verder stijgen” verwacht de heer Geneugelijk. ” Het is dan ook goed om op een partner als DNA terug te kunnen vallen.”

Dirk Geneugelijk, Projectmanager VitalHealth Software